Badania USG stawów biodrowych powinno być wykonane jak najszybciej po urodzeniu dziecka. Im szybciej zostanie wykryta wada, tym większa szansa na skuteczne i szybkie wyleczenie zachowawcze bez operacji. Dzieci z grupy ryzyka tj.: położenie miednicowe, małowodzie, obciążenie genetyczne i duża masa urodzeniowa, powinny być badane jak najszybciej.

 

Podczas pracy w Klinice Ortopedii w Poznaniu operowałem stawy biodrowe dzieci z powodu rozwojowej dysplazji stawu biodrowego. 90% problematycznych bioder było z okresu, kiedy nie stosowana była jeszcze diagnostyka ultrasonograficzna.

 

Operowałem również dorosłych, u których po latach pomimo przeprowadzonej w dzieciństwie operacji stawu biodrowego powstały wtórne zmiany zwyrodnieniowe wymagające endoprotezoplastyki.

 

Brałem udział jako operator i asysta w ponad 1800 operacjach endoprotezoplastyki stawu biodrowego, nabierając doświadczenia klinicznego. Szkolenie w zakresie badania USG stawu biodrowego odbyłem w 1989 roku u prof. Grafa w Austrii. Jestem jednym z trzech pierwszych poznańskich lekarzy, którzy opanowali tę metodę diagnostyczną u twórcy – prof. Reinharda Grafa.

 

Wyzwaniem stała się dla mnie ocena stawów biodrowych u wcześniaków, które mając wiele problemów neurologicznych i kardiologicznych, do ortopedy trafiały po kilku miesiącach. I tak powstał temat mojej pracy doktorskiej – „Ultrasonograficzna ocena przebudowy stawu biodrowego u wcześniaków”. Badałem dzieci na oddziałach noworodkowych, chcąc określić stopień dojrzałości stawów biodrowych oraz ustalić częstość występowania fizjologicznej niedojrzałości i dysplazji stawu w zależności od terminu porodu i masy urodzeniowej. Badanie dzieci ważących poniżej 1000 g, a najmniejszego 500 g, wymagało precyzji i sprawności, co dało wiele cennych doświadczeń, dlatego diagnostyka nawet w pierwszych dniach życia dziecka nie stanowi dla mnie problemu.